MAKTE
KANCELARIA AUDYTORÓW I DORADCÓW
Badanie sprawozdań
Doradztwo informatyczno-organizacyjne
Księgi rachunkowe, kadry i płace
Usługi doradcze pozostałe
Usługi doradcze pozostałe
 • Doradzanie w sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych
   
 • Analizy ekonomiczno-finansowe, biznes plany, budżety, projekcje finansowe
   
 • Wyceny podmiotów i przedsięwzięć gospodarczych
   
 • Przeglądy finansowo-podatkowe ‘due diligence’ na rzecz potencjalnych inwestorów
   
 • Analizy i ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów