MAKTE
KANCELARIA AUDYTORÓW I DORADCÓW
Badanie sprawozdań
Doradztwo informatyczno-organizacyjne
Księgi rachunkowe, kadry i płace
Usługi doradcze pozostałe
Usługi
 • Badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
   
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
   
 • Doradztwo prawno-podatkowe
   
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
   
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
   
 • Nadzór bieżący nad prowadzeniem rachunkowości i rozliczeń podatkowych przez Klienta
   
 • Doradztwo przy połączeniach i podziale spółek
   
 • Szkolenia dedykowane z zakresu rachunkowości i podatków