MAKTE
KANCELARIA AUDYTORÓW I DORADCÓW
Badanie sprawozdań
Doradztwo informatyczno-organizacyjne
Księgi rachunkowe, kadry i płace
Usługi doradcze pozostałe
Badanie sprawozdań

W zakresie badania sprawozdań finansowych oraz innych usług wykonywanych przez Biegłych Rewidentów oferujemy:
 

  • Badania i przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych  
  • Badania i przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych  
  • Badanie planu połączeń, podziału, przekształcenia  
  • Badanie sprawozdania założycieli  
  • Badanie funduszy unijnych  
  • Badania sprawozdań przeprowadzamy przy użyciu systemów informatycznych (dokumentacja, testy)

Szanujemy czas klienta dzięki maksymalnemu wykorzystaniu informatyki w procesie przygotowania i realizacji badania sprawozdania.

W naszym zespole są współtwórcy merytoryczni systemu Symfonia®, dzięki czemu podczas audytu możemy wspierać klienta przy czasochłonnych czynnościach testów i prób.