MAKTE
KANCELARIA AUDYTORÓW I DORADCÓW
O nas
Oferty pracy
Nasz zespół
Sprawozdania
Nasz zespół

Zespół Kancelarii to grono 14 osób - wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników – biegli rewidenci, osoby posiadające uprawnienia Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, specjaliści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz specjaliści z zakresu prawa podatkowego i prawa handlowego oraz kontrolingu.

Kancelaria współpracuje ponadto ze sprawdzonymi i doświadczonymi biegłymi rewidentami.