MAKTE
KANCELARIA AUDYTORÓW I DORADCÓW
Badanie sprawozdań
Doradztwo informatyczno-organizacyjne
Księgi rachunkowe, kadry i płace
Usługi doradcze pozostałe
Księgi rachunkowe, kadry i płace

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 

  • Umożliwiamy Klientowi dostęp on-line!  do prowadzonych ksiąg  
  • Sporządzenie sprawozdania finansowego i innych raportów finansowych  
  • Doradztwo przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej  
  • Nadzór nad prowadzoną księgowością (rachunkowo-podatkowy)


Usługi kadrowo-płacowe
 

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz spraw pracowniczych  
  • Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  
  • Naliczanie wynagrodzeń wg różnych systemów  
  • Prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych  
  • Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło  
  • Rozliczenia z ZUS i US